דיני ביטוח

שוק הביטוח כולל פוליסות אישיות רבות ומגוונות וביניהן פוליסת ביטוח נכות מתאונה, מחלות קשות, סיעוד, אבדן כשר עבודה, ביטוח תכולה ומבנה, ביטוח חיים ומשכנתא ועוד.

בשגרה, אנו רגילים לרכוש פוליסת ביטוח ולקוות שלא נזדקק לה, אך כאשר מתרחש אירוע המחייב להפעיל את הפוליסה שרכשת במיטב כספך, מתגלה באמת הנושאה מאחורי שוק הביטוח.

למעשה, המציאות היום יומית בבתי המשפט, מלמדת כי מה שרכשת במיטב כספך, היא בדרך כלל, כרטיס כניסה לאולם בית המשפט, שכן, חברות הביטוח, בהיותם תאגידים כלכליים שתפקידם להגדיל רווחים בלבד, יפעלו בכל דרך לשלול ממך את תגמולי הביטוח להם אתה זכאי, וזאת באמצעות שורה של יועצים בתחום השמאות, הנדסה, אקטואריה, עורכי דין, ועוד.

לחימה בחברת ביטוח מדמה את קרב דוד בגוליית, כאשר במהלכה תידרש להוכיח בפני בית המשפט, בין היתר, את הדברים הבאים:

קרות "מקרה הביטוח", כלומר התרחשות המקרה המכוסה בפוליסה.
שאין בהתנהגותך משום "אשם תורם", כלומר, שהתנהגותך לא גרמה או תרמה להיווצרות הנזק.
שקיים קשר ישיר בין המקרה שאירע לך.
שאין בגופך או ברכושך נזקים קודמים למקרה, המצדיקים הפחתה בסכום הפיצוי. (מצב קודם)
החובה להוכיח את האמור מעלה, מחייבת אותך להתכונן כראוי ולפעול בחכמה ובזהירות, על מנת ששופטי ישראל יקבלו את תביעתך.

משרדנו יכנס לזירה ויעמוד במרכזה כמגן או חרב בעבורך
משרדנו מנהל בדרך קבע תביעות רבות כנגד חברות הביטוח אשר מסרבות לשלם למבוטחים תגמולי ביטוח בעת קרות האירוע המכוסה בפוליסה, בתאונות שווא, או אשר מתעקשות לשלם תגמולים מופחתים, ללא בסיס.
לצערנו, חברות הביטוח עושות שימוש בלתי הוגן בכוחן הרב ולמעשה פעמים רבות דוחות פניות של מבוטחים ללא כל בסיס משפטי.
כאן אנחנו נכנסים לתמונה ומלווים אותך לאורך כל ההליך עד לקבלת הפיצוי.

משרדנו מייצג מבוטחים בתביעות ביטוח מגוונות, כגון: ביטוח סיעוד, ביטוח אבדן כשר עבודה, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות, ופוליסות רכוש של דירה או בית עסק.

ניהול תביעת ביטוח הנו מורכב מבחינה משפטית ויש צורך בהבנה מעשית ופרקטית של דיני הביטוח, ושל יישומם לכל מקרה ומקרה.

אמירת חז"ל "חיים ומוות ביד הלשון" נכונה שבעתיים לניהול תביעה בבית המשפט וכל שכן בתחום דיני הביטוח, שכן, כל טענה רלוונטית חשובה ואם לא נטענה טענה מסוימת, הדבר עלול לגרום לכך שבית המשפט ידחה את תביעתך.
לכן, קיימת חשיבות מכרעת לבחירת המייצג שלך מאחר והדבר דורש ידע וניסיון בניהול תביעות מסוג זה.
כאן המקום שלך לוודא שהמייצג שלך בקיא בהוראות החוק הספציפיות ומנוסה בניהול מערכה מול חברת ביטוח.
ניסיון משרדנו, כמי שייצג חברות ביטוח שנים רבות, ובקיא בדרכי התנהלותם כמו גם את חשיבות הבאת טענות מסוימות בפני בית המשפט, יעמוד לזכותך כגורם מכריע ויסייע בידיך להגיע לתוצאה הטובה ביותר.

תמרורי זהירות – ניסיון משרדנו עומד לרשותך החל מעכשיו
משרדנו חרט על דגלו לסייע לציבור המבוטחים ולהגן עליו מפני כוחה הרב של חברת הביטוח.
משכך, נפנה אותך למספר תמרורי אזהרה חשובים שבעזרתם תוכל להגן על זכויותיך.

זהירות ! חוקרים
על פי החוק, חברת הביטוח מחויבת לברר כל תביעה המוגשת אליה ולמסור עמדתה תוך זמן סביר.
לצורך כך, פעמים רבות מופעלים חוקרים מטעם חברת הביטוח, שמטרתם לקבל ממך מידע על אודות האירוע שבגינו אתה דורש פיצוי, אך דע כי אתה צפוי ל"חיבוק דב" של ממש, מאחר ומטרתם הנסתרת של החוקרים, היא לחלץ ממך אמירה כלשהי, שתסייע לאחר מכן לחברת הביטוח, לדחות את תביעתך.
אנו ממליצים להימנע מאמירות בלתי מדויקות ומסירת מידע שאינו ודאי, שכן, כל שביב של מידע שיש בו בכדי להשתמש כנגדך – ישלף ביום פקודה במטרה לקעקע את גרסתך.
דע כי השיחות שלך עם החוקרים מוקלטות, ומועברות לחברת הביטוח, אולם, זוהי זכותך לבקש העתק מתמליל השיחה, ככל ויתברר שחברת הביטוח מסרבת לשלם את תגמולי הביטוח.

על כן, חשוב להיוועץ עם המייצג שלך בטרם הפגישה עם החוקרים מטעם חברת הביטוח ובמקרים מסוימים מוטב לערוך הפגישה בנוכחות עורך הדין.

זהירות! פוליגרף
לעתים, בלהט הרגע, נוהגים מבוטחים רבים המשוכנעים באמיתות גרסתם, להתפתות להצעת חברת הביטוח לערוך בדיקת פוליגרף. מצב זה מביא, לצערנו הרב, למקרים שבהם מבוטחים נמצאו דוברי שקר, כתוצאה מתרגשות טבעית שפגעה בקור רוחם ותביעתם נדחתה – למרות שהם דוברי אמת.

בשל כך, אנו מדגישים שעל פי הפוליסה אין חובה לערוך בדיקת פוליגרף וחברת הביטוח אינה יכולה לחייב אותך לערוך בדיקה שכזו.
בנוסף, על פי הנחיית המפקח על הביטוח חל איסור לחייב את המבוטח לערוך בדיקת פוליגרף, אולם, מותר לחברת הביטוח להציע לך להיבדק, בכפוף לכך שקיים חשד למעשה מרמה מצדך.
במידה וביצעת את הבדיקה ונמצאת דובר שקר, לא תוכל חברת הביטוח להיסמך על תוצאות הבדיקה לדחיית התביעה, כנימוק יחיד.

לאור בעיית המהימנות הטמונה במכשיר, אנו ממליצים באופן גורף שלא להיבדק באמצעות פוליגרף ובמקום זאת, להביא את ראיותיך בפני בית המשפט, שם נוכל להשקיע את מיטב כוחותינו, במטרה לשכנע את השופט בצדקת טענתך.

זהירות! התיישנות מקוצרת
על פי החוק תביעת ביטוח תוגש לא יאוחר מ- 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
כדבר שבשגרה, נוהגים מבוטחים רבים לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח, לאחר שדחו את תביעתך, בתקווה לשנות את רוע הגזרה.
דע, כי אין בתקופת המשא ומתן בכדי להאריך את מועד ההתיישנות והדרך היחידה לעצור את מרוץ הזמן הוא להגיש תביעתך לבית המשפט.
על כן, הישמר מפני אבדן הזכות להגשת תביעה בשל ניהול משא ומתן ממושך, בטרם התחיל ההליך המשפטי.
אנו ממליצים שלא להסתכן ולהגיש תביעה בסמוך לקבלת הודעה חברת הביטוח על דחיית דרישתך ובמקרים מסוימים שהזמן דוחק יש להגיש את התביעה ולהמשיך לנהל משא ומתן במקביל.
כפי שראית, תמרורי האזהרה מלמדים שקיימת חשיבות מכרעת לבחירת המייצג שלך.
על כן, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו, ככל וחברת הביטוח דחתה דרישתך לקבלת פיצוי בעבור נזקך.

עוד מאמרים בנושא: דיני ביטוח

חברת הביטוח דחתה אותך?

תן לנו לעמוד מולה ולהשיג עבורך את מלוא זכויותיך!

הוותק והניסיון שלנו בייצוג חברות הביטוח הוא הכוח שלך, אנו נדאג שקולך יישמע וזכויותיך ימולאו.
השאר הודעה ונציג יחזור אליך תוך 24 שעות

עקבו אחרינו