אובדן כושר עבודה

בשגרה, כולנו פועלים מבוקר ועד ערב לכלכל את עצמנו ואת יקירנו.
מקור פרנסתנו הוא ה"חמצן" שלנו שבאמצעותו אנו דואגים לספק לבני משפחתנו את כל צרכיהם הבסיסיים ביותר ומעבר לכך.
ביטוח אבדן כשר העבודה, הוא החמצן החלופי אותו אנו רוכשים, כגיבוי, במקרה ויתרחש אירוע תאונתי או מחלה, אפילו אשפוז ממושך כתוצאה מניתוח, שתפגע ביכולת שלנו לתפקד ולפרנס את משפחתנו.

שוק הביטוח כולל פוליסות רבות המקנות כיסוי למקרה של אי יכולת לעבוד מפאת מחלה או תאונה, אך הן שונות בניסוח שלהן ומגדירות באופן שונה את "מקרה הביטוח" והזכויות הנובעות ממנו.

כך, ישנן פוליסות המקנות כיסוי ביטוחי למקרה שבו איבדת את היכולת לעסוק בעיסוק הספציפי שבו עסקת לפני קרות האירוע המזכה בתגמולי ביטוח, וישנן פוליסות המקנות כיסוי למקרה שבו אינך יכול לעסוק בכל עיסוק סביר אחר.

ביטוח אובדן כושר עבודה, מה זה אומר ומה הוא כולל?

במקרה שמבוטח מאבד את יכולתו לעבוד מכל סיבה שהיא (למעט כמה מקרים מוחרגים) הביטוח מכסה את המבוטח בפיצויים על פי מה שמוגדר בפוליסת הביטוח שלו, זאת בהתאם לכללי הפוליסה שעליה הוא היה מבוטח וכמובן בניכוי תקופת ההמתנה.

ההגדרה של עובד שהוא אינו כשיר לעבודה חלה על מבוטח שמאבד את יכולתו לעבוד בהיקף של 75%, אבל בחלק מהמקרים בחוק ניתן יהיה לקבוע איבוד יכולת כשירות עבודה של כ-25% וגם במקרה זה המבוטח יהיה זכאי לפיצויים בגובה נמוך יותר.

נדגיש כי חברת הביטוח בוחנת את מצבו התפקודי של המבוטח ולא את נכותו הרפואית.
כל מקרה לגופו, החברות של ביטוחי אודן כושר עבודה בוחנות באופן ספציפי את מצבו של המבוטח וגם בסיטואציות שבהן העובד מאבד פחות מהאחוז הקבוע בחוק (75%) זכאי המבוטח בתמלוגים כאלו או אחרים.

ישנם מגוון מדדים שבהם נלקחים בחשבון גובה הפיצויים שמגיעים למבוטח, גיל המבוטח, היכולת שלו לריפוי לאחר פרק זמן מסוים, מהו מקצועו של המבוטח וכו'.

לכן ניתן להסיק שיש מגוון מדדים שנלקחים בחשבון ולא רק נכותו של המבוטח.

לצורך הדוגמה ניקח מנתח שנפגע בידו, אמנם כושר העבודה נקבע בשיעור נמוך יותר של 75%, אך ידו של המנתח היא הכרחית להמשך עבודתו בבית חולים לכן אובן כושר העבודה שלו הוא בהיקף של 100% זאתמכיוון שידו של המנתח היא הכרחית לביצוע עבודתו.

האם אסור לי לעבוד על מנת להוכיח שאני מצוי באבדן כשר עבודה?

ישנן מקרים שהמבוטח מחליט לשוב לעבודה בניגוד להוראת הרופא שקבע שהוא אינו כשיר לעבוד.
מקרים אלו מתרחשים, על פי רוב, על רקע אילוצים כלכליים, שכן, במקרה שבו חברת הביטוח דוחה את הדרישה לקבלת תגמולים, עלול לחלוף פרק זמן ממושך עד שבית המשפט מכריע בתביעה.
נוסח פוליסת הביטוח הוא הקובע בכל הנוגע לבחינת האפשרות לשוב לעבודה, מאחר וחלקן כוללות תנאי לפיו הכיסוי מותנה באי עבודה בפועל.

האם עלי להמשיך ולשלם פרמיות בתקופה שבה איני עובד?

מרבית מהפוליסות כוללות הרחבה, לפיה, במידה ומתקיים מקרה הביטוח אתה זכאי לשחרור מחובת תשלום הפרמיה.
כיסוי זה גם ניתן לרכישה לבדו, ללא כל קשר לכיסוי המעניק תגמול חודשי במקרה של איבוד הכושר לעבוד.

אל תקבל את דחיית חברת הביטוח כסוף פסוק

בכל מקרה שבו חברת הביטוח דחתה דרישתך לפיצוי, התערבות של עו"ד בקיא בתחום ביטוח אבדן כשר עבודה יכולה לגרום לכך שחברת הביטוח תשנה את החלטתה או שבית המשפט יתרשם שדחיית התביעה אינה מבוססת, ויורה לחברת הביטוח לשלם לך את תגמולי הביטוח.

הטיפול המשפטי במשרדנו

אנו מייצגים לקוחות רבים שאיבדו את כושר עבודתם כתוצאה ממחלה או תאונה, במימוש זכויותיהם בחברת הביטוח, מכח פוליסת אבדן כשר עבודה, ועושים כל שביכולתנו על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור עבורם.
לכן, בכל מקרה בו חברת ביטוח דחתה את דרישתך לפיצוי, או את זכאות מי מיקיריך, לקבלת תגמולי ביטוח, אל תהסס לפנות למשרדנו ולהיוועץ עמנו.

זכור, חברת הביטוח אינה לצידך וככזו עליך להתייחס להחלטותיה בערבון מוגבל.

עוד מאמרים בנושא: אובדן כושר עבודה

אין עוד מאמרים בנושא

חברת הביטוח דחתה אותך?

תן לנו לעמוד מולה ולהשיג עבורך את מלוא זכויותיך!

הוותק והניסיון שלנו בייצוג חברות הביטוח הוא הכוח שלך, אנו נדאג שקולך יישמע וזכויותיך ימולאו.
השאר הודעה ונציג יחזור אליך תוך 24 שעות

עקבו אחרינו